Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nová funkce Hlášení

Hlášení

Díky funkci Hlášení může každý člen společenství pohodlně hlásit členům výboru například poruchy, stížnosti nebo jiná oznámení a požadavky. Všichni členové společenství, případně oprávněné osoby, mají možnost prostřednictvím Hlášení nahlásit například nefunkční osvětlení ve společných prostorech.

Členové výboru mají navíc funkci, kdy mohou napsat hlášení veřejně a zobrazit ho tak všem členům společenství.

Výpis všech hlášení ve společenství

Hlášení je rozděleno do dvou částí. Výpis všech hlášení ve společenství, který je pro pohodlnější přehled a orientaci rozdělen do kategorií VšeNovéV řešeníVyřešeno a Archivováno. V každé kategorii je možná hlubší filtrace podle typu hlášení – OpravaPožadavekPoruchaStížnost a Jiné. Jednoduše si tak zobrazíte například všechna hlášení s příznakem V řešení a Porucha.

Druhou částí je samotný detail daného hlášení. V detailu jsou veškeré informace k hlášení, jeho popis a případně přiložené soubory. Nedílnou součástí detailu hlášení je jeho historie, ve které jsou zaznamenány všechny informace od vytvoření, přes jednotlivé změny stavu a úpravy, až po vyřešení.

Detail hlášení

Detail hlášení

Celý detail slouží nejen k přehledu, ale také k úpravám a zpracování daného hlášení. Členové výboru mají možnost například přidělit hlášení konkrétnímu členu výboru k vyřešení. Na straně konkrétního člena společenství, který hlášení vytvořil, slouží pro detailní informovanost o průběhu řešení a výsledku.

Historie hlášení

Nedílnou součástí každého detailu hlášení je jeho historie. Do této části se automaticky zaznamenávají všechny změny a úpravy, kterými hlášení prošlo. Od jeho vytvoření, přes změny stavu, až po jeho finální vyřešení. Členové výboru a člen společenství, který hlášení vytvořil tak mají historii hlášení automaticky evidovanou.

Informační e-maily

O všech změnách a úpravách jsou daní členové (členové výboru a člen, který hlášení vytvořil) informováni e-mailem. SVJ Aplikace automaticky odesílá e-maily o vytvoření nového hlášení, jeho změnách a jeho vyřešení. Nemusíte tak řešit informování daného člena nebo členů výboru a zjišťovat v jakém je stavu. O všem jste informováni v detailu hlášení a informačními e-maily. E-maily jsou doručovány samozřejmě pouze těm členům, kterých se dané hlášení týká.

Dostupnost aktualizace

Aktualizace byla automaticky nainstalována všem společenstvím, které již SVJ Aplikaci využívají. Není nutné aktualizaci vyžádat nebo vyhledávat. Stejně tak byla aktualizace nainstalována i v demu SVJ Aplikace.