Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nový detail souseda, nové možnosti sousedů a nové funkce jednotek

Nový detail souseda

Zobrazení a vzhled souseda

Kompletně jsme přepracovali zobrazení celého detailu souseda. Vzhled je nyní přizpůsoben pro okamžité a rychlé informace o sousedovi a celkově přehlednější zobrazení informací.

Starý detail souseda (vlevo) vs. nový detail souseda (vpravo)

Každý soused má ve svém detailu menu, do kterého jsme roztřídili informace podle kategorií. U každého souseda se automaticky zobrazují informace o jednotkách, které jsou k sousedovi přiřazeny. Novinkou jsou také poznámky k sousedovi, které jsou viditelné pouze pro členy výboru společenství. Nastavení hesla a odstranění účtu jsme přesunuli do vlastní sekce s nastavením.

Jednotky přiřazené k sousedovi

Všechny jednotky, které jsou přiřazeny k danému sousedovi, uvidíte nově nejen v jednotkách, ale také v detailu souseda, na kartě Jednotky. Tyto jednotky se do detailu souseda přiřazují automaticky, ihned po jejich vytvoření a není nutné je do detailu souseda přidávat ručně. Jakmile jednotku odstraníte nebo změníte majitele či oprávněnou osobu, změní se automaticky také v detailech daných sousedů.

Poznámky k sousedovi

Jednou z novinek jsou Poznámky k sousedovi. Ty slouží pro zapsání informací k danému sousedovi a pro poznámky můžete využít plnohodnotný editor tak, jak jste zvyklí například při vytváření zprávy na nástěnku. Vzhledem k tomu, že poznámky k sousedům můžou být osobní, jsou viditelné pouze členům výboru a pouze tito členové s nimi mohou pracovat.

Rozšířené možnosti oprávněných osob

Oprávněné osoby jsou nyní rozšířené o „vztah k majiteli” a můžete určit, zda se jedná například o manžela/manželku nebo jinou pověřenou osobu.

Nové funkce jednotek

Seznam všech jednotek

Nad celým seznamem všech jednotek ve společenství máte nově možnost využít filtr k zobrazení jednotek podle vchodu a podle typu jednotky. Více informací o filtru jednotek naleznete zde. Do výpisu všech jednotek jsme přidali počet osob v jednotce pro rychlou dostupnost informace. S novou možností přidávání více majitelů k jednotkám jsme upravili i přehled majitelů ve výpisu jednotek. Jednotka s jedním majitelem se ve výpisu zobrazuje tak, jak jste doposud zvyklí a v případě, že je u jednotky evidováno více majitelů, jsou zobrazeny pouze ikony majitelů.

Majitelé, spolumajitelé, SJM a oprávněné osoby

V předchozí verzi SVJ Aplikace nebyly jednotky připraveny na přidávání více spolumajitelů nebo společného jmění manželů. Nové jednotky jsou upraveny tak, aby právě toto umožňovaly. Při vytváření stačí vybrat spolumajitele, ke kterým má být jednotka přiřazena a tito spolumajitelé se zobrazí v detailu jednotky. Pro účely evidence jednotky bez majitele jsme tuto volbu upravili tak, aby pole majitelé nebylo povinné a mohli jste tak vést záznamy k jednotce i bez vyplnění majitele. V takovém případě se v poli majitel jednotky bude zobrazovat „Neuvedeno”.

Poznámky k jednotkám

Stejně jako poznámky k sousedům můžete nově přidávat i poznámky k jednotkám. Například můžete evidovat určitou historii jednotky nebo doplňující informace k aktuálnímu využívání jednotky.

Počet osob v jednotce, číslo a typ jednotky

Pro větší přehled nad užíváním jednotek jsme k bytovým jednotkám přidali možnost zadat počet osob v jednotce. Můžete tak přehledně evidovat, kolik lidí jednotku užívá.

Také jsme upravili pole s číslem jednotky, do kterého bylo doposud možné zadat pouze číslo. Nyní můžete zadávat číslo s písmenem, například jednotka č. 102b nebo 102/330 apod.

Souběžně s číslem jednotky byl přidán i typ jednotky – Nebytový prostor.

Filtr v seznamu jednotek

V seznamu jednotek můžete nově použít filtr podle vchodu a podle typu jednotky.

Dostupnost aktualizace

Aktualizace byla automaticky nainstalována všem společenstvím, které již SVJ Aplikaci využívají. Není nutné aktualizaci vyžádat nebo vyhledávat. Stejně tak byla aktualizace nainstalována i v demu SVJ Aplikace.