Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Můžu nahrát soubor, například vyúčtování, který je určený a viditelný pouze danému členu společenství?

Ano. Pro tyto účely jsme vytvořili tzv. „Osobní složky”. Každá osobní složka je přiřazena k danému majiteli jednotky a vidí ji pouze on a výbor SVJ. Tyto složky slouží pro nahrávání osobních dokumentů, jako jsou právě vyúčtování nebo výnosy ze SVJ. Výbor tyto složky vidí v Dokumentech, kde je složka s názvem například „Osobní složky” a v ní složky jednotlivých majitelů pojmenované jejich jménem. Daný majitel následně vidí v dokumentech pouze svou složku a její obsah.