Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2020-04-20 (duben 2020)

N O V I N K Y

Shromáždění vlastníků
Vytvářejte a plánujte shromáždění vlastníků s detailním popisem, potřebnými přílohami a zároveň evidujte předběžnou účast členů společenství.

Fotogalerie
Vytváření různých fotogalerií přehledně zorganizovaných do složek.

Hromadné přesouvání a mazání dokumentů
V dokumentech lze nyní přesouvat a odstraňovat více dokumentů najednou.

Funkce Revizor
Mezi funkce kontrolní komise jsme přidali funkci Revizor.

Ú P R A V Y

Rychlá akce
Byla přidána možnost rychlého vytvoření fotogalerie a shromáždění vlastníků. Pro lepší orientaci jsme změnili zobrazení z dlaždicového na seznam.

Přílohy
U událostí, zpráv, hlášení a shromáždění vlastníků můžete nově vybírat, jestli přidáte přílohu z nahraných dokumentů nebo nahrajete jinou přílohu z počítače.

Dokumenty
Zarovnání zobrazení složek do mřížky.

Detail společenství
Možnost nahrát fotografii nebo obrázek společenství.

Notifikace v menu
V menu se nově zobrazuje upozornění s počtem nových hlášení a stejně tak počet naplánovaných shromáždění vlastníků.

O P R A V Y

Diakritika nahraných souborů
Na některých zařízeních se mohl vyskytovat problém s diakritikou nahraných souborů.

Byla tato informace užitečná?

0