Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Archivace zprávy

Stejně jako můžete každou zprávu odstranit, tak ji můžete také archivovat. Rozdíl mezi archivací a odstraněním je, že odstraněním zprávy dojde k jejímu nenávratnému smazání, zatímco při archivaci zprávu přesunete do kategorie Archivované a tato zpráva zůstává. V archivovaných zprávách máte stále přístup k jejímu detailu (obsahu) a také ji můžete zkopírovat k opětovnému použití. Kopii zprávy vytvoříte kliknutím na žlutou ikonu okýnek ve výpisu nebo kliknutím na žluté tlačítko Vytvořit kopii zprávy v jejím detailu. Archivovanou zprávu můžete také odstranit, a to kliknutím na červenou ikonu popelnice ve výpisu archivovaných zpráv anebo v jejím detailu kliknutím na červené tlačítko Odstranit zprávu.

Byla tato informace užitečná?

0