Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Funkcionalita zpráv

Připnuté zprávy

Jakmile při vytváření nebo úpravě zprávy nastavíte zprávu jako připnutou, zařadí se automaticky ve zprávách do sekce Připnuté zprávy a na nástěnce se zobrazí úplně nahoře do sekce připnutých zpráv. Jsou to zprávy, které chcete mít připnuty na dobu neurčitou na nástěnce. Připnuté zprávy nemají termín, po kterém by se automaticky přestaly zobrazovat na nástěnce. Pokud takovou zprávu už nechcete zobrazovat jako připnutou, můžete ji odstranit nebo archivovat.

Termíny zpráv

Termíny zpráv se nastavují při vytváření nebo úpravě zprávy. Zprávu lze nastavit se začátkem a koncem trvání, jako zprávu bez termínu konání anebo jako připnutou zprávu.

Pokud nastavíte zprávu s datem začátku a konce, bude v tomto termínu zobrazena na nástěnce a ve zprávách v sekci Aktuální. Jakmile tento termín skončí, zpráva se automaticky přestane zobrazovat na nástěnce a ve výpisu zpráv se zařadí mezi staré zprávy.

V případě, že zvolíte možnost „Zpráva bez termínu konání”, bude zobrazena na nástěnce a ve výpisu zpráv v sekci Aktuální, dokud sami nezměníte její termín, neodstraníte nebo ji nearchivujete.

Připnuté zprávy fungují téměř stejně jako zprávy bez termínu konání. Jen mají navíc svou vlastní sekci a slouží k určitému sdělení, které potřebujete více zdůraznit.

Notifikační e-maily

SVJ Aplikace odesílá notifikační e-maily o vytvoření zpráv a jejich změnách.

Případy, kdy SVJ Aplikace odesílá notifikační e-maily:

  1. Byla vytvořena nový zpráva
  2. Zpráva byla změněna

Všechny tyto notifikační e-maily se automaticky posílají všem uživatelům registrovaným v SVJ Aplikaci.

Byla tato informace užitečná?

1