Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Úprava hlášení

Pro úpravu a zpracování hlášení na něj klikněte v přehledu všech hlášení. Otevře se detail hlášení a jako členové výboru máte možnost upravovat jednotlivé části hlášení. U každé části stačí kliknout na ikonu tužky v horní části, provést potřebné změny a následně uložit.

Viditelnost hlášení

Jako členové výboru můžete určit, zda konkrétní hlášení uvidí pouze soused, který hlášení vytvořil a členové výboru, nebo bude viditelné všem členům společenství. Toto nastavení můžete provést při vytváření nového hlášení nebo při editaci již vytvořeného hlášení. Hlášení, která vytvářejí členové společenství jsou vždy viditelné pouze členům výboru a osobě, která hlášení vytvořila.

Vyřešení hlášení

Jakmile chcete hlášení označit jako vyřešené, stač když v detailu hlášení upravíte stav na Vyřešeno. Po zvolení tohoto stavu se navíc zobrazí možnost Popis k vyřešení, kam můžete napsat doplňující informace k vyřešení.

Historie hlášení

U každého hlášení je zobrazena jeho historie, kde jsou zaznamenány všechny informace od jeho vytvoření až po vyřešení.

Byla tato informace užitečná?

0