Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Viditelnost událostí

U každé události lze nastavit viditelnost. Tímto způsobem určíte, zda je událost veřejná a vidí ji všichni členové výboru a řadoví členové společenství anebo neveřejná a uvidí ji pouze výbor SVJ. Toto nastavení můžete změnit i po vytvoření události její úpravou.

Byla tato informace užitečná?

1