Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Změna předsedy společenství

Předseda výboru se dá změnit pouze na jednom místě, a to v Detailu SVJ. Přejděte na kartu Členové výboru a u předsedy klikněte na červenou ikonu klíče. Ve zobrazeném okně zvolte nového předsedu výboru (nově volený předseda výboru musí být již vytvořený mezi sousedy). Nastavte roli, zda se jedná o Předsedu nebo Externího předsedu. Poté zvolte, co se má stát se stávajícím předsedou (zda mu má být přiřazena jiná role ve vašem SVJ nebo v případě předsedy, který není členem SVJ, má být úplně odstraněn) a potvrďte změnu zeleným tlačítkem Uložit změnu. V případě, že si změnu nepřejete dokončit, klikněte na červené tlačítko Zrušit změnu nebo v horní části na křížek (X). Po uložení změn, se změna nového předsedy projeví okamžitě.

Byla tato informace užitečná?

0