Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jakým způsobem je SVJ Aplikace zpoplatněna?

Úhrady za službu SVJ Aplikace můžete provést formou měsíční nebo roční frekvence plateb. Fakturace probíhá formou zálohové faktury a po jejím uhrazení zasíláme vyrovnávací fakturu jako daňový doklad. Celou svou fakturační historii včetně dokladů uchováváme k dispozici členům výboru SVJ, kteří ji najdou v aplikaci pod položkou Fakturace.