Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Můžu určovat obsah pouze pro členy výboru a obsah pro všechny členy spolešenství?

Ano. Například u dokumentů zvolíte, zda jsou viditelné pouze výboru nebo je k vidění všem členům SVJ. Můžete vytvářet i složky, které nastavíte viditelné pouze pro výbor a veškerý obsah umístěný v těchto složkách uvidí pouze výbor SVJ. U složek můžete vytvářet tzv. „Osobní složky”, ke kterým má přístup pouze daný majitel jednotky a členové výboru. Stejným způsobem můžete vytvářet nebo editovat například události v kalendáři.