Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Automatická kontrola změn v katastru nemovitostí

Automatická kontrola změn údajů v katastru nemovitostí probíhá zcela automaticky a není nutné ji spuštět ručně. Kontrola probíhá vždy ke dni vytvoření Vašeho společenství, a to pravidelně každý měsíc.

Pokud jsou v katastru nemovitostí nalezeny nějaké změny, budete upozorněni e-mailovou zprávou a v Detailu společenství, pod záložkou Data z katastru nemovitostí, naleznete konkrétní informace o změnách – kdo byl z katastru nemovitostí vymazán a kdo přidán. E-mail s informací o změně údajů v katastru nemovitostí je zasílán pouze členům výboru.

Pokud dojde ke změně v katastru nemovitostí, tak Vás aplikace pouze informuje. Neprovádíme žádné změny automaticky a je nutný Váš zásah do vlastníků a sousedů, kde si vytvoříte ručně nového vlastníka a dle potřeby upravíte nebo odstraníte původního vlastníka.

Byla tato informace užitečná?

4