Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Funkcionalita anket

Notifikační e-maily
SVJ Aplikace odesílá notifikační e-maily o vytvoření ankety a jejího ukončení.

Případy, kdy SVJ Aplikace odesílá notifikační e-maily:

  1. Byla vytvořena nová anketa
  2. Anketa byla ukončena

Všechny tyto notifikační e-maily se automaticky posílají všem uživatelům registrovaným v SVJ Aplikaci.

Byla tato informace užitečná?

0