Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oprávněné osoby

Oprávněnými osobami se rozumí všichni rodinní členové a osoby, kterým dá majitel jednotky právo používat (například na základě plné moci) SVJ Aplikaci svým jménem. Aby majitel jednotky nemusel dávat například manželce své přihlašovací údaje, požádá výbor SVJ o vytvoření profilu oprávněné osobě. Tato oprávněná osoba je spárovaná s majitelem jednotky* a vidí obsah SVJ aplikace stejně jako ostatní sousedé. Má také přístup do osobní složky (pokud SVJ s osobními složkami pracuje a má je vytvořené) majitele jednotky. Oprávněnou osobu lze zároveň spárovat s jednotkou, případně se všemi jednotkami provázanými s majitelem.

* Oprávněná osoba nemusí být nutně spárovaná s majitelem jednotky. Může být vytvořena samostatně, aniž by byl majitel jednotky v SVJ Aplikaci vedený. Můžete využít například v případě, kdy majitel nechce být vedený v SVJ Aplikaci a oprávněná osoba vykonává vše na základě plné moci.

Byla tato informace užitečná?

0