Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Detail souseda

Přehled

V detailu souseda najdete veškeré informace o daném sousedovi. Informace jsou rozděleny do přehledného menu. V Osobních informacích naleznete údaje o sousedovi jako jsou základní informace, kontaktní informace a adresa. V sekci Jednotky se automaticky zobrazují všechny jednotky, které jsou k danému sousedovi přiřazeny. Oprávněné osoby slouží, stejně jako jednotky, pro přehled všech přiřazených oprávněných osob. Další položkou jsou Poznámky k sousedovi, které slouží k doplňujícím informacím, které potřebujete u daného souseda evidovat a jsou viditelné pouze členům výboru. Poslední položkou je nastavení, kde si každý uživatel může změnit stávající přihlašovací heslo a případně požádat o odstranění a kompletní smazání svého účtu.

Viditelné a neviditelné údaje

Každý soused může individuálně nastavit, zda ostatní sousedé v domě uvidí jeho telefonní číslo a e-mailovou adresu. Bez ohledu na to, jaká nastavení ve viditelnosti těchto údajů provede, členům výboru zůstanou vždy viditelné. Pokud tedy konkrétní soused nastaví své telefonní číslo jako neviditelné a e-mail viditelný, členové výboru uvidí oba údaje. V případě uvedení odlišné trvalé adresy je tato informace vždy viditelná pouze konkrétnímu sousedovi a výboru. Ostatní sousedé v domě tuto informaci nikdy (pokud se nestanou členy výboru) neuvidí.

Byla tato informace užitečná?

1