Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ukončení shromáždění

Naplánované shromáždění se automaticky neuzavírá a jeho ukončení není nijak svázáno s datem ukončení. Jakmile budete mít hotový například zápis ze shromáždění, můžete ho nahrát k danému shromáždění a poté ručně uzavřít. Uzavřené shromáždění se zařadí mezi stav Ukončené a zůstane dostupné všem členům společenství dokud ho sami neodstraníte.

Byla tato informace užitečná?

0