Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Přehled zpráv

V přehledu zpráv naleznete všechny zprávy, které jsou rozděleny do následujících kategorií a ve kterých je lze také filtrovat:

Aktuální – Všechny zprávy, které mají aktuální termín nebo aktuální celodenní termín.

Připnuté – Zprávy, které jste při jejich vytváření nebo úpravě označili jako připnuté. Tyto zprávy nemají termín konání, v sekci Připnuté a na nástěnce se zobrazují dokud je neupravíte, archivujete nebo odstraníte.

Staré – Do této kategorie jsou přesunuty všechny zprávy automaticky po uplynutí jejich termínu.

Archivované – Zprávy, které jste ve výpisu nebo v jejich detailu označili jako Archivovat zprávu.

V každé kategorii vidíte přehledně jejich základní informace a na konci každé zprávy jsou umístěna tlačítka rychlé akce (Zobrazit zprávu, Upravit zprávu, Archivovat zprávu, Odstranit zprávu).

Byla tato informace užitečná?

0