Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vytvoření ankety

Přejděte na výpis všech anket a v pravém horním rohu klikněte na modré tlačítko Vytvořit anketu. Zobrazí se část s vytvářením ankety ve třech krocích.

V prvním kroku vyplňte název ankety, zvolte termín jejího ukončení nebo zaklikněte, že anketu ukončíte ručně a nebude automaticky ukončena v daný termín. Poté nastavte viditelnost samotné ankety a výsledků. Následně vyplňte průvodní text k anketě a vyberte případné přílohy.

Ve druhém kroku nastavte otázky. Vyplňte vždy název otázky a možnosti odpovědí. U každé otázky můžete nastavit, zda je možné volit více odpovědí a zda je otázka povinná a členové na ni musí odpovědět.

Třetí a poslední krok je celým souhrnem ankety a zeleným tlačítkem Vytvořit ji potvrdíte a publikujete. Již publikovanou anketu není možné upravovat nebo měnit.

Viditelnost ankety

Anketa pro všechny členy společenství – Tato anketa bude viditelná všem členům společenství a všichni na ni mohou odpovídat.

Anketa pouze pro členy výboru – Takto nastavená anketa bude viditelná pouze členům výboru a pouze oni mohou odpovídat.

Publikování výsledků

Viditelné pouze členům výboru – Nikdo z řadových členů neuvidí výsledky. Budou k dispozici pouze členům výboru.

Viditelné všem členům společenství – Výsledky uvidí všichni členové společenství.

Anonymní výsledky – Pokud je zakliknuta tato možnost, řadoví členové uvidí pouze výsledky, ale neuvidí jmenovitě kdo, co odpovídal.

Byla tato informace užitečná?

0