Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Viditelnost souborů

U každého dokumentu můžete nastavovat jeho viditelnost. Viditelnost dokumentu lze zobrazit třemi způsoby: Dokument je viditelný pro všechny v SVJ, Dokument je viditelný pouze pro výbor SVJ a Dokument je viditelný pouze výboru SVJ a vlastníku složky. Dokument je viditelný pro všechny v SVJ

Takto nastavený dokument je viditelný všem registrovaným členům SVJ a může být umístěný ve kterékoliv složce, která je nastavena také jako viditelná všem registrovaným členům SVJ. Tyto dokumenty jsou ve výpisu a v jejich detailu označeny ikonou zeleného očička. Zároveň se tyto dokumenty řídí nastavením složky. Pokud složku viditelnou všem registrovaným členům SVJ změníte na viditelnou pouze pro výbor SVJ, změní se i veškerý její obsah na viditelný pouze výboru SVJ. Dokument je viditelný pouze výboru SVJ

Všechny dokumenty nastaveny jako viditelné pouze pro výbor SVJ vidí jen členové SVJ. Tyto dokumenty můžou být umístěny i ve složce viditelné všem registrovaným členům SVJ. Uživatelé potom uvidí složku, ale v ní pouze dokumenty, které jsou určeny všem registrovaným členům SVJ. Soubory viditelné pouze pro výbor jsou ve výpisu a v jejich detailu označeny ikonou červeného přeškrtnutého očička. Pokud změníte složku, ve které jsou dokumenty určené pouze výboru, na viditelnou všem, dokumenty zůstanou stále viditelné jen výboru a je nutné je všechny ručně v úpravě dokumentu přepnout na viditelné všem. Dokument je viditelný pouze výboru SVJ a vlastníkovi složky

Tento parametr se nedá nastavit u jednotlivých dokumentů, ale řídí se pravidlem takto nastavené složky. Složka, která je nastavena jako osobní (viditelná pouze výboru a vlastníkovi složky), bude vždy zobrazovat obsah pouze těmto lidem. Ostatní uživatelé tuto složku ani její obsah neuvidí. Více o Osobních složkách v sekci Viditelnost složek.

Byla tato informace užitečná?

0