Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Viditelnost složek

Složky vytvořené v dokumentech mají tři možnosti viditelnosti: Složka je viditelná pro všechny v SVJ, Složka je viditelná pouze pro výbor SVJ a Složka je viditelná pouze pro výbor SVJ a vlastníka složky.Složka je viditelná pro všechny v SVJ

Takto nastavenou složku uvidí všichni uživatel v SVJ a můžete do ní nahrávat soubory, které jsou viditelné všem nebo jen výboru.

Pokud přes úpravu složky změníte její stav na Složka je viditelná pouze pro výbor SVJ, automaticky se veškerý její obsah také změní na viditelný pouze výboru SVJ.Složka je viditelná pouze pro výbor SVJ

V této složce jsou všechny dokumenty a veškerý její obsah viditelný pouze členům výboru. Všechny nově nahrané dokumenty a nově vytvořené složky v této složce, budou automaticky vytvořeny také jako viditelné pouze členům výboru SVJ.

Pokud přes úpravu složky změníte její stav na Složka je viditelná pouze pro všechny v SVJ, její obsah zůstane viditelný pouze výboru SVJ. Každý dokument musíte ručně, přes úpravu dokumentu, změnit. To zejména kvůli bezpečnosti a případu, kdybyste omylem označili jinou složku, než chcete.Složka je viditelná pouze pro výbor SVJ a vlastníka složky

Tato možnost slouží pro vytváření tzv. osobních složek jednotlivých uživatelů a je určena zejména pro ukládání osobních dokumentů, ke kterým má mít přístup pouze konkrétní osoba (případně i oprávněná osoba) a členové výboru. Do takové složky můžete nahrávat například vyúčtování nebo přehledy o příjmech a výnosech. Její obsah uvidí pouze výbor SVJ a dotyčná osoba. V případě, že má dotyčná osoba ke svému účtu přiřazenou oprávněnou osobu, bude mít tato osoba přístup také.

Byla tato informace užitečná?

0