Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odstranění souseda

Odstranění souseda a celého jeho profilu můžou provádět pouze členové výboru. Pokud se jedná o požadavek ze strany konkrétního souseda, je nutné, aby kontaktoval výbor SVJ s žádostí o odstranění svého profilu. Takového souseda vyhledejte v seznamu sousedů a u příslušného souseda, na konci řádku, klikněte na červenou ikonu popelnice Odstranit souseda. Poté potvrďte. Tímto dojde ke kompletnímu odstranění profilu uživatele a ten již nemá přístup ke svému účtu.

Pozor! Odstranění souseda je nevratný krok. Pokud souseda odstraníte, nemáme možnost profil načíst znovu. V databázi SVJ Aplikace zůstane pouze jeho jméno, abychom mohli nadále zobrazovat například autora nahraného dokumentu. Veškeré ostatní údaje daného souseda jsou nenávratně smazány a nikde je neuchováváme. Pokud tak učiníte a chcete souseda vrátit zpět, je nutné přes vytvoření souseda založit celý jeho profil znovu. Při odstranění souseda nedojde k odstranění jeho osobní složky v dokumentech (pokud byla vytvořena). Tato složka, včetně jejího obsahu, zůstává nadále dostupná členům výboru.

Byla tato informace užitečná?

0