Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Předběžná účast na shromáždění

Tato část slouží pouze pro získání předběžných informací o účasti na shromáždění. Každý člen společenství má možnost vyjádřit se, zda se shromáždí zúčastní, bude zastoupen plnou mocí nebo nebude přítomen. Přehled a zvolené volby účasti vidí pouze členové výboru a řadovým členům společenství není tato funkce zobrazena.

Byla tato informace užitečná?

0