Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vlastní role a oprávnění

V SVJ Aplikaci můžete využít výchozí role, které jsou v základu nastaveny anebo můžete vytvářet své vlastní role a oprávnění, například pro účetní, správce budovy apod. U každé role můžete nastavit, ke kterým funkcím má mít přístup, které má v aplikaci vidět a zda může vytvářet nebo upravovat nebo pouze v aplikaci nahlíží (stejně jako řadový člen společenství).

Vytváření rolí a oprávnění

Správu a přehled nad výchozími a vlastními rolemi naleznete v Detailu společenství, pod záložkou Role a oprávnění. Pokud chcete vytvořit svou vlastní roli, klikněte na zelené tlačítko Vytvořit roli. Následně vyplňte název role, oprávnění – zda může daná role pouze nahlížet a číst nebo upravovat a vytvářet. Nakonec vyberte moduly, ke kterým má mít role přístup a které uvidí po přihlášení v menu a vytvoření potvrďte zeleným tlačítkem Vytvořit.

Nově vytvořená role se automaticky zobrazí v nabídce funkcí při vytváření nového souseda.

Úprava rolí a oprávnění

Pokud chcete upravit stávající roli, najděte ji v seznamu rolí a oprávnění, klikněte na žlutou ikonu tužky a proveďte změny. Změny u dané role se projeví automaticky.

Odstranění role

V případě, že chcete roli odstranit, klikněte u dané role na červenou ikonu popelnice a tím roli odstraníte.

Roli není možné odstranit, pokud je přiřazena k nějakému sousedovi. Nejprve je nutné, aby byl soused z aplikace odstraněn, nebo mu byla změněna funkce.

Byla tato informace užitečná?

1