Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Notifikační e-maily u fakturace

SVJ Aplikace odesílá notifikační e-maily ohledně fakturace a jejich změnách stavu. Tyto notifikační e-maily jsou odesílány pouze členům výboru.

Případy, kdy SVJ Aplikace odesílá notifikační e-maily:

 • Byla vystavena nová zálohová faktura
  Jakmile se bude blížit další fakturační období, automaticky se v přehledu Fakturace vytvoří nová faktura a zároveň odejde všem členům výboru informační e-mail o vytvoření nové zálohové faktury, která je zároveň přílohou tohoto e-mailu.
 • Zálohová faktura byla uhrazena
  Jakmile bude zálohová faktura uhrazena a je úspěšně připsána na našem bankovním účtu, obdržíte informační e-mail se zprávou, že byla zálohová faktura úspěšně uhrazena.
 • Upomínka na neuhrazenou zálohovou fakturu
  Chápeme, že ne na vše se dá myslet, a ne vše lze udržet v hlavě. Proto si dovolíme poslat informaci, že zálohová faktura nebyla uhrazena.
 • Byla vystavena daňový doklad
  Poté, co je zálohová faktura uhrazena, nahrajeme vám do systému daňový doklad. Jakmile tak učiníme, přijde všem členům výboru informace o tom, že byl daňový doklad vystaven a zároveň bude přiložen jako příloha v tomto e-mailu.

Byla tato informace užitečná?

0